Economia Social

CE PREMIA DE DALT

CE Premià de Dalt

ECONOMIA SOCIAL I COOPERATIVISME

Què és l'Economia Social?

L’economia social és el conjunt d’activitats econòmiques i empresarials, que en l’àmbit privat realitzen les entitats que, de conformitat amb un conjunt de principis, persegueixen l’interès col·lectiu dels seus integrants, ja sigui l’interès general econòmic o social, o ambdós.

L’economia social comprèn totes aquelles formes de realitzar activitat econòmica que tenen com a finalitat la resolució d’una problemàtica social o bé satisfer les necessitats econòmiques dels seus associats.

Qui ens acompanya?

Economia Social

Aracoop és un programa marc de cooperació público-privada, que promou una eco-nomia d’oportunitats amb empreses democràtiques que generen feina estable i de qualitat.

Aposta per una economia adaptada als nous temps amb organitzacions que creixen de manera sostenible i s’internacionalitzen.

“Una nova economia per a un nou país, arrelada al territori, que cohesiona i emprèn amb valors.”

Aracoop està promoguda per:

Generalitat de Catalunya

Compte amb el finançament:

Gobierno de España

Futbol del S.XXI, com a eina de transformació social

El CE Premià de Dalt és una associació esportiva gestionada com una cooperativa en el sentit democràtic i participatiu.

El club està fermament compromès amb una problemàtica social, acabar amb la com-petitivitat malentesa als camps de futbol, i ho fa de la mà d’uns valors escollits de forma participativa entre tots els estaments del club.

També va comptar amb el recolzament d’una línia d’ajuts anomenada Projecte Singular, destinada a cooperatives i entitats d’economia social que generin ocupació aprofitant oportunitats estratègiques del propi sector d’activitat, o del territori.

En aquest sentit la cooperativa de productors de planta ornamental Corma SCCL ha col·laborat per tirar endavant un projecte al CE Premià de Dalt on es promou la con-tractació de persones del territori i es fomenten uns valors amb els que es vol fer front a una problemàtica social.